यो नगरकोट नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। नगरकोट नगरपालिका चाँगुनारायण नगरपालिकामा गाभिएको छ । ताजा जानकारीको लागि changunarayanmun.gov.np मा जानुहोस् ।

वडा नं ३

साविकको ताथली गा.वि.स. वडा नं ६, ७ र ८ वडाहरु (इथाचा-चुनदेवी-डाँडापाटी-सौडोल-कार्की भण्डारी टोल-बनमाला टोल खर्कपुल क्षेत्र)

Nepali