यो नगरकोट नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। नगरकोट नगरपालिका चाँगुनारायण नगरपालिकामा गाभिएको छ । ताजा जानकारीको लागि changunarayanmun.gov.np मा जानुहोस् ।

वडा नं २

साविकको ताथली गा.वि.स. वडा नं २,४ र ५ वडाहरु (गोंसपुल-फैढोका-संयुक्त वडा कार्यालय-हलाल गाउँ क्षेत्र)

Nepali