यो नगरकोट नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। नगरकोट नगरपालिका चाँगुनारायण नगरपालिकामा गाभिएको छ । ताजा जानकारीको लागि changunarayanmun.gov.np मा जानुहोस् ।

वडा न‌ १

साविकको ताथली गा‍.वि.स. वडा नं १, २ र ३ नं वडाहरु ( नाला छाप क्षेत्र)

Nepali